top of page
Schaar_edited.jpg

Onderzoeken, ondervinden, ontwerpen

 

In een klein team dat ambachtelijk werk doet, en waar ieder voor zowel het totale proces als voor de verschillende onderdelen (details) verantwoordelijk is, is afstemmen van cruciaal belang. Maar wat er via het 'praktische werkoverleg' aan de orde komt, leidt vaak niet tot gewenste resultaten. Tegelijkertijd ligt er veel werk en zijn er niet veel handen om het te doen. Praktisch aan de slag zijn, en niet te veel hoeven overleggen, is dus noodzaak.

 

Een manier om daarmee om te gaan is het integraal inrichten van werkoverleg. Dat wil zeggen dat je de momenten die er toch al zijn in het werkproces adequater gebruikt. Je doet niks extra's, maar je doet wat je doet een beetje anders. Dus terwijl je de werkpraktijk bespreekt, zijn er ook steeds even vragen aan de orde als:

- wat maakt dat jij het zo doet en ik anders?

- welke verschil in resultaten levert dat op?

- wat zegt ons dat over hoe we het in de praktijk anders/beter kunnen doen?

 

Het is een makkelijk aan te leren manier van even anders kijken naar wat vaak zo vanzelfsprekend is geworden. Soms is het daarbij lastiger om woorden te vinden. Dan heb je veel aan 'belevingsgerichte' manieren om snel in beeld te krijgen wat de kern is. Dat kan heel simpel zijn. Bijvoorbeeld: een van de attributen waarmee mensen dagelijks werken, krijgt een heel andere functie en betekenis (voor de een wordt een schaar een bril voor de ander een vogelbek die praten kan). Zulke eenvoudige (lees: niet bedreigende) werkwijzen bieden inzicht in hoe we naar de dingen kijken. En wat dat zegt over hoe we naar onze taken kijken? En wat anders kijken kan doen met het resultaat.  

 

Overzicht producten & diensten

 

bottom of page