top of page

Producten & diensten om te 'veel-vuldigen'

 

Alles dat Vind de Veelheid doet en aanbiedt, is bedoeld om te zien wat er al is en dat te 'veel-vuldigen'. Uitgangspunt is steeds: er is veelheid, altijd en overal. Wij helpen je graag om die veelheid te ontdekken en er meer van te maken en mee te doen. Steeds op een manier die gericht is op 'zelf-organisatie'. En op basis van een flinke dosis 'spel'. Zo kan leren ook echt leuk zijn en implementeren daardoor niet per se lastig, want wat je leert kan ook spelenderwijs onderdeel worden van de praktijk van alledag. We bewandelen daarvoor verschillende wegen. Hieronder een inkijkje in onze manieren van werken. Deze lijst is niet uitputtelijk. Veelheid ziet er in elke situatie weer anders uit... 

Prototypen
Beleven

Er zijn  situaties waar 'veelheid' vlak onder de oppervlakte van alle dagelijkse handelingen te vinden is. Soms is er dan een 'systeem' of 'structuur' nodig om die potentie zicht- en tastbaar te maken. In al die gevallen richt ik me vooral op de vraag welke constructies er nodig zijn. Dat betekent - samen met anderen - bouwen aan een systeem, dat herordent. En dat puzzelen, schuiven, passen en meten wordt dan steeds zichtbaarder waar de meerwaarde van alles dat je al doet voor het oprapen ligt. Het is 'denken met je handen'.

Bij diensten gericht op 'prototypen' kun je denken aan:

 

  • (her)inrichten van communicatiemiddelen (zoals meer online doen wat online kan, cross-mediaal werken, opstart en doorgroeien van 'communities'). 

  • herziening van (interne) werkwijzen, zodat zichtbaar wordt waar de connectie tussen systemen en mensen meer kan opleveren met minder moeite en (direct aantoonbaar) geld.

Beschrijving casus.

 

 

In menselijke relaties is er veel gaande dat van invloed is op hoe makkelijk we samenwerken (of niet). Omdat we daar lang niet altijd zicht op hebben, ontgaat ons vaak wat het effect van samenwerken is op onze output.

Relaties - of die nu in de persoonlijke of werksfeer liggen - zijn een ongekende 'bron van veelheid'. Voorwaarde is dat je wilt (leren) zien waar jouw kracht en zwaktes liggen ten opzichte van die van anderen. Er zijn een paar krachtige manieren om dat te ontdekken en direct aan de slag te gaan met je vondsten.

Bij diensten gericht op 'beleven' kun je denken aan:

 

  • leren waardegedreven te werken (voorbeeld: wie gericht is op werken vanuit processen, ervaart hoe werken vanuit resultaat leidt tot meer balans tussen dat wat je erin stopt en eruit haalt.)

  • leren ervaren wat de klant of je collega ervaart (voorbeeld: uitspelen van specifieke werksituaties om te kunnen ondervinden waar je steeds 'tekort' creëert, terwijl er veelheid is).

Beschrijving casus.

Verkennen
Scripten

Veel veelheid die voor het oprapen ligt, gaat verloren doordat we te snel actie ondernemen terwijl we situaties meer zouden moeten durven verkennen. Maar hoe wordt 'verkennen' een lucratieve business in plaats van een trage aangelegenheid, die veel kost en tot weinig leidt?

Bij diensten gericht op 'verkennen' kun je denken aan:

 

  • alledaagse situaties snel en interactief in beeld brengen via praktische analysetools.

  • experimenteren met nieuwe situaties waarbij 'gecontroleerd fouten maken' een must is. Zonder falen is er geen leren en geen succes. Falen heb je echter in soorten en maten. Hoe 'verken en herken je de 'juiste manier'? 

Beschrijving casus.

 

Mensen worden - zeker in de waan van de dag - geleefd door talloze 'sociale scripts': dat wat we hebben geleerd van onze omgeving. Wat daarvan is authentiek? Wat niet? En hoe zou het 'authentieke ik' zijn werk (kunnen) doen?

Via je eigen of teamscripts, zoals altijd direct verbonden met de concrete dagelijkse praktijk, komt in beeld waar je veelheid over het hoofd ziet. Gewoon omdat een bepaald programma blinde vlekken veroorzaakt. Opnieuw scripten, en dus een ander scenario maken, is een hele directe manier om in elke situatie te checken wat je niet ziet terwijl het er wel is. Bij diensten gericht op 'scripten' kun je denken aan:

 

  • 'hands on' script leren lezen door waar te nemen wat je doet, hoe, wanneer, waarom en met welk resultaat (kan op individueel en groepsniveau)

  • scripts (uit)spelen, terugkijken en oefenen met ander gedrag.

Beschrijving casus.

 

 

 

'Veelheid spotten' vraagt meestal dat ik een bepaalde tijd meedraai in een organisatie. Samen met mensen die weten hoe het werkt, wordt 'veelheid' ont-dekt. Als meewerken een korte periode is, dan komen die uren voor mijn rekening. Spreken we af dat er een langere 'meewerktijd'

nodig is, dan is het tarief voor die uren gelijk aan

het geldende minumum uurloon.

                                                                                                                   Startpagina <<<

 

 

                                 We zijn op heel veel manieren te bereiken: 06 151 49 585 / info@vinddeveelheid /  contactformulier  /             of ...

bottom of page