top of page

Verkennen leidt tot effectieve(re) actie

 

Een groep mensen in eenzelfde buurt werken hard aan optimaal houden van de leefbaarheid. Een clubje actieve bewoners helpt structureel een handje mee. Een grote groep laat soms zijn neus zien. En een flink aantal mensen is buiten beeld. Het is een patroon dat ingesleten is en lastig te veranderen. Basis van het patroon is dat er veel 'actiegerichtheid' is. Iemand bedenkt iets. Enkele anderen vinden het leuk en samen gaan ze aan de slag.

 

De behoefte aan meer, en afwisselender, betrokkenheid groeit. In plaats van een nieuwe actie te bedenken en met een klein clubje aan het werk te gaan, wordt daarom voor een andere strategie gekozen: verkennen. Vragen als: wat is de actie die we zouden willen? En wie zouden we daarbij willen betrekken? En waarom? leiden tot een nieuwe aanpak.

 

Duidelijk is wat er nodig is om tot het gewenste resultaat te komen. En ook wat daar voor nodig is aan kennis, kunde, talenten en andere bijdragen. Heel gericht wordt nagegaan wie die kennis, kunde, talenten in huis hebben. Of wie er bij kan dragen op manieren waar die zelf nog niet aan heeft gedacht.

 

Er komt een puzzel tot stand. En communicatie daarover. Op basis daarvan blijken er allerlei matches te maken tussen dingen die op het 'to-do-lijstje' staan en mensen die daaraan kunnen bijdragen. Een andere dynamiek - en daarmee het begin van een nieuw patroon - is het resultaat. Hier een voorbeeld van een van die nieuwe dynamieken.

 

Overzicht producten & diensten 

 

bottom of page